Oil Shale ve Kömür Analiz Laboratuvarımız

Bitümlü şeyl (oil shale) analizlerinden akredite laboratuvarımızda, müşterilerimizden gelen analiz taleplerini değerlendirerek, uygun fiyat, kalite ve zamanlamada; numune hazırlanma, laboratuvar analizleri ve raporlama faaliyetlerini yürütmekteyiz. Laboratuvarımızda başlıca aşağıda listelenmiş jeokimya testleri yapılmaktadır:

Numune Hazırlama

ASTM D 346 ve ASTM D 2013 standart metotları ile katı numuneler (Bitümlü şeyl, kömür, kok vb.) için kırma ve öğütme işlemleri.

GC-MS ile Gaz Kompozisyon Tayini

Modified Fischer Assay metodundan üretilen kaya gazı (shale gas) toplanarak GC-MS ile kompozisyon (%C1-C6 hidrokarbon, %CO2, %CO, %O2, %N2, %H2, %H2S) tayini.

Ultimate Analizi

ASTM D 4239 ve ASTM D 5357 standartlarında elemental CHNS-O analizleri ile katı (bitümlü şeyl, kömür, kok, çamur, toprak, sediman vb.) ve sıvı (ham petrol, kayaç petrolü, sentetik petrol) numunelerde; toplam karbon, toplam hidrojen, toplam azot, toplam kükürt ve toplam oksijen tayini.

Üst Isıl Değer Tayini

ISO 1928 yöntemi kullanılarak katı (kömür, bitümlü şeyl, spent shale, biyokütle vb.) ve sıvı (ham petrol, kayaç petrolü, sentetik petrol) numunelerinde üst ısıl değer kalori tayini.

Batch Reaktör ile Kayaç Petrolü Üretimi

10 kilogram kapasiteli rektör sistemimiz ile talep eden müşterilerimiz için günde 2 litre’ye kadar petrol üretimi gerçekleştirebiliyoruz. Üretilen petrol TBP (True Boiling Point) analizi için gerekli olup, petrolün rafineri için uygunluğunun araştırılması için kullanılır. TBP testleri için minimum 20 litre petrol gerekmektedir.

Modified Fischer Assay

ASTM D 3904 veya ISO 647 standart metotları ile; kayacın % petrol, % gaz verimi, % artık katı madde (spent shale ya da semi coke) ve % piroliz suyu miktarı tayini.

Proximate Analizi

ASTM 7582 standart metotları ile katı numuneler için (kömür, bitümlü şeyl, biyokütle vb.), % nem, % kül ve % uçucu madde tayini.

Toplam İnorganik Karbon (TIC) Analizi:

EN 15936 standart metodu kullanılarak katı numunede (Kömür, bitümlü şeyl, spent şeyl, kok, kalker, kireçtaşı, çamur, atık, sediman vb.) TIC tayini.

Toplam Organik Karbon (TOC) Analizi:

EN 15936 standart metodu kullanılarak katı numunede (Kömür, bitümlü şeyl, spent şeyl, kok, kalker, kireçtaşı, çamur, atık, sediman vb.) TOC tayini.

Petrol Yoğunluk Tayini

ASTM 7777 standart metodu kullanılarak sıvı numunede (ham petrol, sentetik petrol, kayaç petrolü, modified fischer assay metodu ile üretilen shale oil vb.) API yoğunluk ve API ° tayini.

Toplam Nem

ASTM D 3173 metodu kullanılarak katı numunede (bitümlü şeyl, kömür, kok, çamur, toprak vb.) toplam nem tayini.

Laboratuvarımızda farklı bir uzmanlık gerektiren mineraloji birimi bulunmayıp jeoteknik analizleri (XRF, XRD, ICP -MS, yığma / gerçek yoğunluk) talep eden müşterilerimiz için anlaşmalı partner laboratuvarla çalışarak komple hizmet sağlamaktayız. Bunun dışında bitümlü şeyl den petrol üretimi için enerji kütle balansı oluşturmakta ve proses hesaplamalarını müşterilerimize raporlamaktayız.